Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doporučená literatura o koních č.2

9. 1. 2008
Království za koně
Horáček Michal
 
 • Knížka věnovaná hlavně milovníkům dostihů pojednává o prapůvodu vzniku dostihových klání, o historii a vývoji klasických dostihů. Postihuje uplynulých 500 let. Doplněno několika dobovými reprodukcemi a fotografiemi.
 • Vydal: Olympia
 • Rok vydání: 1986
 • Místo vydání: Praha
 • 2. vydání, náklad 30 000 výtisků
 • Cena: 22,- Kčs
Krása koně
Karol Benický
 
 • fotografická kniha doprovázená texty Zdeňka Mahlera ml.
 • zdařilé provedení, kvalitní tisk
 • není co dodat - je třeba ji vidět
 • Vydal: Nakladatelství Jan KRIGL
 • Rok vydání: 1995
 • Cena: 320,- Kč
Krmení koní. Současné trendy ve výživě.
Helmut Meyer, Manfred Coenen
Překlad aktualizovaného čtvrtého vydání německého textu, který se samostatně zabývá pouze krmením koní. Kniha se na krmení dívá nejen z hlediska jak a co krmit, ale co se v koni během trávení děje a podrobně rozebírá nejen fyziologickou ale i chemickou stránku celého procesu trávení. Rovněž rozebírá složky krmných dávek při nemocech, onemocnění trávicího traktu a dietetiku při různých zdravotních obtížích. Přes 100 tabulek přehledně uvádí užitečné informace v číslech. Na našem trhu ojedinělá kniha.
 • Překlad: Tomáš Kapic, Bohumila Chocholová
 • Vydal: Euromedia Group, k.s. - Ikar
 • Rok vydání: 2003
 • Místo vydání: Praha
 • 1. vyd.
 • ISBN: 80-249-0264-8
Kůň - chov a péče - (Praktická příručka - obrazový průvodce)
Draperová Judith
 
 • Velmi pěkně graficky zpracovaná knížka. Poněkud stručnější pojetí podle našeho názoru vyvažují vydařené a velmi názorné fotografie.
 • Z obsahu: koupě koně, chov koně, volné chování koně, ustájený kůň, každodenní péče, vybavení, čištění.
 • Jeden zajímavý postřeh z knížky: dejte pozor při podestýlání koní papírem - potištěný papír by mohl barvit, hlavně bělouše... :o)
 • Překlad: Magdaléna Pechová
 • Vydal: Václav Svojtka & Co.
 • Původní vydavatel: "The Complete Guide to Horse Care" (Anness Publishing Limited 1999)
 • Rok vydání: 1999
 • Místo vydání: Praha
 • První vydání
 • ISBN: 80-7237-216-5
Kůň a jezdecký sport
Josée Hermsen
 
 • Autorka psala knihu se záměrem "vzbudit ve čtenáři zájem o koně a jezdecký sport", což výstižně charakterizuje odbornou úroveň knihy. Čtenáři se v ní dozvědí základní informace o historii a exteriéru koně, o nejdůležitějších plemenech, o ošetřování a výcviku koně, o základech jízdy na koni a o odvětvích jezdeckého sportu.
 • Mnoho ilustračních fotografií, několik náčrtků. Stručný rejstřík.
 • Čtivá, populárně napsaná knížka, která ale poslouží skutečně spíš k orientaci než k prohloubení znalostí.
 • Překlad: Kateřina Hlavová
 • Vydal: nakladatelství Rebo Productions
 • Původní vydavatel: holandský originál vydal v roce 1996 Zuid Boekproducties, Lisse
 • Rok vydání: 1997
 • Místo vydání: Praha
 • ISBN: 80-85815-70-2
Kůň a pony. Velká obrazová encyklopedie.
Sandy Ransford, Bob Langrish
Další encyklopedie z Velké Británie, která staví zejména na fotografiích a poutavém grafickém zpracování. Velmi stručný přehled plemen koní a pony, klasicky základní vysvětlení péče o koně a jezdeckých disciplin, fotograficky zachycený postup kování, první pomoc.
Vhodná opět spíše pro děti. Škoda občasných nepřesností v překladu.
 • Překlad: Magdalena Pechová
 • Vydal: Svojtka & Co. (distribuce)
 • Původní vydavatel: Kingfisher Publications Plc
 • Rok vydání: 2004
 • Místo vydání: Praha
 • 1. vyd., 224 s.
 • Cena: 299,- Kč.
 • ISBN: 80-7237-986-0
Kůň pro Krakonoše
 
 
 • Vyprávění o přejezdu Krkonoš skupinkou mladých lidí na hřbetech šesti huculských koní. Také o Krkonoších a ochraně přírody.
 • Autorem textu je Zdeněk Heřman, bohatě doprovázeno kresbami a fotografiemi Jaroslava Holečka.
 • Vhodné spíše pro děti a pro Lachtana :o)    /no dovol.. :o)) Lacht/
 • Vydal: Nakladatelství Albatros
 • Rok vydání: 1984
 • Místo vydání: Praha
 • první vydání, náklad 35 000 výtisků
Kůň v lesním hospodářství: Příručka pro kočí režijních potahů
Jaroslav Radvan
Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozprac. průmyslu vydalo v SZN příručku z pera známého zastánce tažných koní, určenou mladým kočím, nově nastupujícím do oboru. Kniha v podstatě supluje tolik chybějící učebnici a srozumitelně a obsáhle provází budoucí kočí výběrem koně pro práci v lese, technikou krmení, ošetřování a ustájení koní (vč. např. popisu a nákresů stavby stáje), velmi podrobně se věnuje postroji tažných koní a významu jeho součástí. Dozvíte se staré dobré zásady pro sestavení spřežení, o vozech a jejich příslušenství, základy jízdy koňským potahem a z té netechnické stránky podstatné věci od plemenitby po výchovu hříbat a především o vlastním výcviku koně k tahu. Publikaci doplňuje veterinární minimum a speciální, 60ti-stránková část k technologii soustřeďování dříví.
Nejdůležitější na knize je fakt, že v množství odborného textu zároveň předává mnoho cenných a praxí těžce nabytých zkušeností starých kočí.
 • Ilustrace/foto: Petr Novák
 • Vydal: Státní zemědělské nakladatelství
 • Rok vydání: 1990
 • Místo vydání: Praha
 • 4000 výtisků, vydání druhé, rozšířené a přepr., 229 stran, 75 il., 16 tab.
 • Cena: není určeno k prodeji obyvatelstvu
 • ISBN: 80-209-0103-5
Kůň v lesním průmyslu
J. Jindra a kol.
Kolektivu autorů ve složení J. Jindra, J. Dušek, B. Hynek, F. Lechner a L. Lútočka se za vedení prvně jmenovaného podařilo dát dohromady příručku pro lesní dělníky a techniky, která přehledně shrnuje praktické poznatky a zkušenosti a která by neměla chybět v knihovně žádného příznivce chladnokrevných koní či vážného zájemce o práci s koňmi v lese.
Publikace formátu A5 se pochopitelně zabývá i chovem koní všeobecně (krmení, obsluha, kování, posouzení a výběr koně pro práci v lese...), ale především shrnuje hlavní zásady, týkající se užívání koňských potahů při práci v lese, zejména při přibližování a odvozu dřeva. Čtenář tak získává jinde mnoho nepublikované informace zootechnické, o postrojování koní k práci, o rozdělení pracovního dne (jak důležité nejen z hlediska bezpečnosti práce, ale především pro ochranu zdraví koní samotných...), z veterinární praxe a zejména informace k samotné technologii přibližování dříví koňmi. Vše doplněno velmi názornými ilustracemi pomůcek, postupů aj. Kniha čerpá z mnoha dalších, uvedených zdrojů, vč. zahraničních. Koupit ji dnes již běžně nelze, bývá ale k zapůjčení ve vědeckých knihovnách a vaší pozornosti ji můžeme jen doporučit.
 • Ilustrace/foto: M. Čulda
 • Vydal: Státní zemědělské nakladatelství
 • Rok vydání: 1955
 • Místo vydání: Praha
 • 2000 výtisků, vydání první, 191 stran, 30 tab., 87 il.
 • Cena: 8,60 Kčs
Kůň v zemědělství
Jaromír Dušek a kol.
Tato unikátní (!) ekonomicko-zootechnická studie se zaměřuje na problematiku chovu a použití koní v nových podmínkách našeho zemědělství. Zabývá se otázkou produkce tažné síly koně, jejím měřením na podkladě fyzikálního hodnocení i využitím vzemědělských potažních pracích. Navrhuje novou formu držení tažných koní v období pracovního klidu, uvažuje o optimální reprodukci stáda i o možnosti produkce jatečných hříbat. V obsáhlé příloze uvádí ekonomické podklady pro využití koňských potahů v doplňkových pracích. Zabývá se podrobněji i technikou vedení spřežení a jízdy.
Zrod knihy byl velmi zdlouhavý a počítal se na roky. Výsledné dílo nemá dosud obdoby ani v naší, ani v evropské či světové literatuře a je určeno především pro potřebu techniků. Zklame tedy každého, kdo hledá běžnou hipologickou příručku i každého milovníka koní, protože je především naprosto realistickým, vysoce odborným pohledem na budoucí šance koní vůči moderní mechanizaci. Pokud jste chovatelé a využíváte koně v tahu a zemědělství obecně, rozhodně si tuto práci v některé z vědeckých knihoven sežeňte.
 • Vydal: Státní zemědělské nakladatelství
 • Rok vydání: 1967
 • Místo vydání: Praha
 • 3000 výtisků, vydání první, 202 stran, 27 il., 104 tabulek
 • Cena: 12,50 Kčs
Kůň ve službách člověka (středověk)
Dušek Jaromír
 
 • Kniha popisuje chov koní v jednotlivých zemích, organizaci středověkého chovu, pojednává o koni jako o symbolu rytířské doby, o jeho využití v lovu, při ceremoniálech, v dopravě, v zemědělství, pro vojenské účely a v umění.
 • Mnoho historických fakt doprovázejí i četné zajímavosti - např. o vzniku postranního (dámského) sedu, o průběhu středověkých turnajů, jak se přepravovali koně při plavbách po moři, apod. Doprovázeno černobílými kresbami a reprodukcemi.
 • Vydal: Natural s.r.o. v nakladatelství APROS
 • Rok vydání: neuveden
 • Místo vydání: Praha
 • Vydání první
 • Cena: cca 95 Kč
 • ISBN: 80-901100-6-1
Kvantitativní a kvalitativní vývoj populací českomoravského belgického koně, norika a slezského norika v ČR v období let 1995 - 2000. Sborník.
 
Za posledních 10 let došlo k mnohým kvalitativním i kvantitativním změnám v chovu chladnokrevných populací koní v ČR, ale ucelené a souhrnné informace nebyly publikovány. Tento sborník v devíti kapitolách pojednává o vývoji početních stavů, charakteristice základních tělesných znaků, genové (krevní) skladbě chovaných populací, příslušnosti hřebců a klisen k liniím, otcům a rodinám, reprodukčních parametrech, věkové skladbě chovaných populací a geografické rozložení chovu jednotlivých plemen v ČR.
 • Vydal: Ministerstvo zemědělství ČR, ASCHK v ČR, SCH chladnokrevník koní v ČR.
 • Rok vydání: Listopad 2001
 • 52 s.
 • Cena: zdarma
Lonžování
Dominika Švehlová
Autorka touto knihou reaguje na skutečnost, že mnoho cvičitelů či majitelů koní považuje lonžování za „pouhé honění koně na šňůře po kruhu“. Snaží se lonžování přiblížit jako plnohodnotnou součást výcviku, s jejími pravidly, klady i zápory. Nabízí diskusi o tom, jak s koněm pracovat, jaké vybavení použít, jak lonžování zařadit do výcviku mladého koně, jak si s koněm práci užít. Slovem i ve fotografii rozebírá různé pomůcky i styly. Další titul z řady „Kůň v životě člověka“.
 • Vydal: Montanex, a.s. (objednávky)
 • Rok vydání: 2003
 • Místo vydání: Ostrava
 • 1. vyd., 254 s.
 • ISBN: 80-7225-067-1
Muž, který naslouchá koním
Roberts Monty
Autobiografická kniha známého průkopníka metod přirozeného vztahu člověka a koně. Poutavě popisuje především jeho život a cestu, na kterou se vydal, aby mohl "proměnit svět tak, aby byl pro koně příjemnějším místem". Nelze očekávat, že se čtenář po přečtení této knihy naučí metodě Montyho Robertse "Napojení", přestože v závěru knihy jsou shrnuty její principy. Několik ilustračních černobílých fotografií.
 • Překlad: Ivo Šmoldas
 • Vydal: Knižní klub
 • Rok vydání: 1999
 • Místo vydání: Praha
 • první vydání
 • ISBN: 80-7176-877-4
Na vytrvalostní trati. Kompletní zdroj informací o vytrvalostních koních.
Nancy S. Loving, MVDr.
Konečně je u nás k dostání i tzv. „vytrvalostní bible“. Je to kniha, kterou znají všichni špičkoví jezdci endurance. Napsala ji veterinářka znající vytrvalostní ježdění jako aktivní jezdec i jako dohlížející sportovní veterinář. Jednotlivé kapitoly pokrývají výběr a koupi vhodného koně, vytrvalostní trénink, péči o kopyta a pohybový aparát, krmení, vybavení a další aspekty tohoto jezdeckého odvětví. Dobré na ní však je to, že poznatky z ní lze aplikovat na jakéhokoli koně v tréninku kterékoli jezdecké disciplíny. Patří mezi tu hodnotnější část našeho knižního trhu s koňskou literaturou.
 • Vydal: Montanex, (objednávky)
 • Původní vydavatel: Trafalgar Square Publishing, r. 1997, orig. název Go the Distance
 • Rok vydání: 2004
 • Místo vydání: Ostrava
 • 1. vyd., 233 s.
 • Cena: 399,- Kč
 • ISBN: 80-7225-136-8
Národný žrebčín Topoľčianky
Martina Krajčírová, Michal Horný
Čtvrtá kniha věnující se NH Topoľčianky. Tato trojjazyčná mutace vás provede národním hřebčínem jak obrazem tak slovem, a to současností i historií. Obsah pokrývá chovatelský, kulturní i sportovní záběr hřebčína a přitom nejen že zavzpomíná, ale i poučí. Škoda jen, že je kniha tak tenká.
 • Vydal: Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
 • Rok vydání: 2002
 • 1. vyd.
 • ISBN: 80-968753-9-6
Návrat na pastviny
Lange Harald, Neumann Přemysl
Fotografická publikace je jednou z nejpozoruhodnějších knih o koních své doby, a to nejen množstvím čb snímků s tematikou chovu, jezdectví či dostihů, ale i tím, že zasvěceny text napsal známý hipolog-novinář Přemysl Neumann.
 • Vydal: Vydal ČTK - Pragopress
 • Rok vydání: 1969
 • Místo vydání: Praha
 • 7000 výtisků
Naše koně - československé chovatelství
Lerche František
 Dr. František Lerche, fotograf a bývalý ředitel hřebčínů Kladruby a Napajedla, prezentuje v této publikaci část svého archivu doplněnou snímky Vladimíra Kačera, Jana Kaplického a VÚK Brno. Nejvíce zastoupeno je autorovo oblíbené téma - kladrubský hřebčín a jeho bělouši. Kvalitně reprodukované fotografie prezentují stáje a budovy hřebčína v Kladrubech, koně na pastvinách i ušlechtilé hlavy papiniérů, publikace obsahuje i snímky starého chuchelského závodiště, studii hřebce Korbela či klisny Lycaon. Závěrem jsou uvedeny zootechnické snímky různých plemen a část věnovaná uměleckým dílům s motivem koní. Textová část - krátké pojednání - tvoří zhruba čtvrtinu knihy.
 • Vydal: Státní zemědělské nakladatelství ve sbírce Živočišná výroba
 • Rok vydání: neuveden (50./60. léta)
 • vydání první, 316 stran, 5000 výtisků
Nejen Velká pardubická
Josef Klement, Lenka Gotthardová
Publikace vyšla jako reakce na nesouhlas s pořádáním Velké pardubické. Popisuje proto i další tratě překážkových dostihů, především ve Francii a v Itálii, které prošel, zakreslil a popsal plukovník Josef Klement. Poznatky podrobně popsal a zveřejnil v bulletinech VSCHK Slatiňany a v dostihovém zpravodaji TURF, v této publikaci jsou shrnuté technické poznatky z těchto prací.
 • Rok vydání: 1994
 • Cena: 50 Kč
 • ISBN: 80-213-0181-3
Než přijde veterinář
J. Bartz
Příručka nabízí pomoc při řešení zdravotních krizových situací, do kterých se mohou dostat koně. Péče o postiženého koně před příchodem veterináře může mít na průběh onemocnění zásadní vliv, může dokonce rozhodnout o jeho životě. Kapitola o první pomoci je sestavena podle výrazných příznaků tak, aby mohl každý druh onemocnění snadno rozpoznat. Další kapitoly knihy se zabývají nejčastějšími onemocněními jednotlivých částí těla koně a jejich léčením.
Z obsahu: poranění oka, zvětšení mízních uzlin, výtok z nosu, měsíční slepota, průjem, kašel, kolika, otlaky od sedla, rozštěp kopyta, schvácení kopyt, kulhání, poranění šlach, ekzém, kopnutí, kopřivka, problematický porod, horečka ad.
 • Ilustrace/foto: dvoubarevný tisk
 • Překlad: MVDr. Dominika Stachová
 • Vydal: Brázda
 • Rok vydání: 2002
 • Místo vydání: Praha
 • 1. vydání, dvoubarevný tisk, 144 str., 55 obrázků
 • Cena: 250 Kč
 • ISBN: 8020903100
Obrázky koní a poníků
Pimontová Marie-Renée, Reinigová Patricia
Milá publikace zaměřená zejména na nejmenší čtenáře. Autorka - učitelka mateřské školy zde popisuje názorným a srozumitelným způsobem svět koní. Kniha je členěna do 4 částí a je bohatě ilustrovaná. Najdete v ní popis základních plemen, popis koně. Dovíte se, jak to vypadá u chovatele a také o jeho práci. Něco málo i o koňských námluvách a narození hříběte, o tom, jak roste - chodí do koňské školky, školy... Jak to vypadá v pony klubu, základy ježdění, jízdárenské cviky a pravidla ježdění na jízdárně (ty jsou zde opravdu bravurně vysvětleny). O sedlání i o oděvu jezdce a o tom, jak s koníkem komunikovat, o bezpečnosti práce s konikem a na závěr o využívání koně člověkem. Je to opravdu jedinečné dílko, které upoutá i zraky starších čtenářů a znalců koní. Lze si jen přát, aby se takových knih pro jezdecký "potěr" objevilo na našem trhu více.
 • Ilustrace/foto: Sylviane Gangloffová, Colette Davidová, Lorenzo Orlandi
 • Překlad: Ilona Staňková
 • Vydal: Mladé letá
 • Původní vydavatel: Editions Fleurus, Paris 1998
 • Rok vydání: 2000
 • Místo vydání: Bratislava
 • ISBN: 80-06-01032-3
Obrazová encyklopedie koní
Elwyn Hartley Edwards
 
 • Kniha ukazuje "nejvýznamnější světová plemena, jejich historii a moderní užití". V deseti částech je zevrubně popsána historie koně, použití v dávných dobách, jednotlivá plemena (jejich původ, charakter a použití). V části věnované velkým hřebčínům je zmínka také o českém a slovenském chovu.
 • Jméno londýnského nakladatelství Dorling Kindersley je zárukou kvalitní knihy po stránce obsahové i grafické. Také proto se kniha jistě stane ozdobou knihovny každého obdivovatele koní.
 • Předmluva k českému vydání od dr. Radslava Kinského, v závěru doslov "O chovu koní v našich zemích". Slovníček základních hipologických pojmů, detailní rejstřík. Kvalitní ilustrační fotografie, reprodukce, náčrtky a mapky.
 • Překlad: Jaromír Dušek a Helena Kholová
 • Vydal: Agentura Cesty
 • Původní vydavatel: anglický originál The Encyclopedia of the Horse vydalo nakladatelství Dorling Kindersley Limited, Londýn, 1994
 • Rok vydání: 1995
 • Místo vydání: Praha
 • české vydání první
 • ISBN: 80-7181-060-6
Obrazový průvodce jezdectví. Praktická příručka
Debby Slyová
Další anglická příručka vydaná Svojtkou vám přinese základní teorii jezdeckého umění. Dobře jezdit znamená být na koni v bezpečí. Jednotlivé kapitoly jezdecké školy krok za krokem vysvětluje text i názorná fotografická dokumentace. Kromě několika tiskových chyb lze tuto knihu jako teoretický základ doporučit zejména dětem, ale nesmíte zapomenout, že ani se sebelepší knihou se bez trenéra jezdit nenaučíte. Teoretická část je doplněna přehledem jednotlivých sportů jak skokových tak neskokových a spolu s jezdeckými hrami a soutěžemi doplňuje přehled jezdectví. Brožovaná, křídový papír, barevné fotografie.
 • Ilustrace/foto: Fotografie Kit Houghton
 • Překlad: Magdalena Pechová
 • Vydal: Svojtka & Co., (distribuce)
 • Rok vydání: 2004
 • Místo vydání: Praha
 • 1. vyd., 160 s.
 • Cena: 189 Kč
 • ISBN: 80-7237-505-9
Od startu do cíle - Velká pardubická steeplechase
David Vladimír
 
 • Fotografická publikace zachycuje celý kurs Velké pardubické, je doprovázená komentářem Evy Palyzové a Rudolfa Deyla.
 • Vydal: Státní zemědělské nakladatelství
 • Rok vydání: 1974
 • Místo vydání: Praha
 • První vydání, náklad 20 000 výtisků
Odysea divokých koní
Jiří Volf
Zmínky o prehistorii, historii, minulosti a současnosti divokých koní najdete v časopisech a ve zkratce v každé lepší knize o koních. Ale ucelené informace o divokých koních nabízí málokterá - tato ale zcela jistě. Autor stál u zrodu plemenné knihy koně Převalského a staral se o její další zpracování. Díky své práci se podílel na vybudování budoucnosti divokých koní. Kromě historie dávné i nedávné poskytuje knížka etologické postřehy jinak těžko dostupné, a vysvětluje, že "zdivočelý není divoký".
 • Vydal: Academia
 • Rok vydání: 2002
 • Místo vydání: Praha
 • 1. vyd.
 • Cena: 145,- Kč
 • ISBN: 80-20-0965-5
Opravdový koníček
Helena Kholová
Tato malá brožovaná publikace se věnuje výhradně poníkům. Helena Kholová přístupnou formou informuje o tom, kteří equusové jsou pony, co potřebují, jak se o ně starat, k čemu je lze využít. Křídový papír, barevné fotografie, určeno spíše laikům.
 • Ilustrace/foto: Jan Maget
 • Vydal: Panorama
 • Rok vydání: 1991
 • Místo vydání: Praha
 • 1. vyd.
 • Cena: 50 Kč
Paragonií v sedle
Daniel Hála, Daniel Petrásek
Mnoho jezdců se vydalo od severu k jihu či obráceně americkým kontinentem od Aljašky po Ohňovou zemi. Mezi těmi, kdo prošli Paragonií, jsou i tři čeští cestovatelé. Své zážitky zachytili do deníků, a když se vrátili domů, vybrali fotografie, sestavili text a poutavý cestopis byl na cestě.
Na naše poměry kniha nezvyklá, a navíc původní. O svých putováních vám jeden z autorů, Dan Hála, může vyprávět osobně. Pokud jej pozvete, přijede na besedu. Chuť chilských And vám donese jak na talíři.
Pevná vazba, kvalitní papír.
 • Vydal: Mare-Czech, (distribuce)
 • Rok vydání: 2004
 • Místo vydání: Praha
 • 1. vyd., 141 s.
 • Cena: 399 Kč
 • ISBN: 80-903149-3-7
Peruán
Vlastimil Weiner, Milan Tůma
V týdnu před 110. Velkou pardubickou steeple chase České pojišťovny vyšla z pera autorů Vlastimila Wei-nera (reportéra České televize a sportovního komentátora českého turfu) a Milana Tůmy (dostihového publicisty a handicapera českých koní) publikace P E R U Á N. Knížka je věnována dnes dvanáctiletému tmavému hnědá-kovi (Agadir – Pergola, Korok), trojnásobnému vítězi posledních tří ročníků Velké pardubické, jako skromná pocta koni, který má z 53 startů 19 vítězství, 7 druhých a 7 třetích míst a po čtyřikrát skončil na místě čtvrtém a pátém. Koni, na jehož kontu je úctyhodných 5 918 589,- Kč a je tak absolutním rekordmanem českého i česko-slovenského turfu, s dalšími tituly Nejlepšího steeplera 1998 a 1999 (Jockey Club ČR) a od téhož promotora Nejlepším koněm českého chovu 1999. Publikace je předmluvou deklarována jako pocta Peruánovi, není-li dnes na bronzové pomníky za poctivou práci a vynikající výkony.
 • Ilustrace/foto: Autoři fotografií: Tomáš Holcbecher, Jiří Bělohlav, Věra Bělohlavová, Luboš Jeníček, Otakar Kroužecký, Jan Třeštík, Václav Volf, Vlastimil Weiner.
 • Vydal: MUDr. Václav Bruna, Chov koní, Dolní Dvořiště
 • Rok vydání: 2000
 • 1000 ks
 • Cena: 155 Kč
Plachý hoch
Roberts Monty
Monty Roberts v knize popisuje příběh svého oblíbeného mustanga (orig. Shy Boy), kterého potkal jako divokého koně v náhorní pustině a který si nakonec oblíbil život na jeho farmě. Více na www.montyroberts.com.
 • Ilustrace/foto: foto Christopher Dydyk
 • Překlad: Ivo Šmoldas
 • Vydal: Euromedia Group - Knižní klub a Ikar
 • Rok vydání: 2001
 • Místo vydání: Praha
 • první vydání
 • ISBN: 80-242-0397-9
Plemena koní celého světa
Judith Draper
Pěkný obrazový průvodce světovými plemeny koní a pony, obsahující více než 300 barevných fotografií.
 • Ilustrace/foto: Kit Houghton
 • Překlad: Magdaléna Pechová
 • Vydal: Václav Svojtka & Co (distribuce)
 • Rok vydání: 1999, dostisk 2002
 • Místo vydání: Praha
 • 1. české, dotisk; brožovaná, 160 stran, 167x220 mm
 • Cena: 170 Kč
 • ISBN: 80-7237-218-1
Plemenná kniha čistokrevných arabských koní Shagya-arab Česká republika. Svazek I - hřebčíny, linie hřebců, hřebci
Otto Dlabola
Luxusní vydání plemenné knihy z pera prezidenta Svazu chovatelů Shagya-araba ČR, na níž se fotograficky podílelo mnoho chovatelů. Není co dodat - jméno Otto Dlabola mluví za vše. Ucelená a přehledně zpracovaná data, rodokmeny, fotografie, popisy.
 • Vydal: nakladatelství Photopress, s.r.o.
 • Rok vydání: 2003
 • Místo vydání: Praha
 • 1. vydání, náklad 500 výtisků
 • Cena: 650,- Kč
 • ISBN: 80-239-1237-2
Plemenná kniha čistokrevných arabských koní Shagya-arab Česká republika. Svazek II - Rodiny plemene Shagya-arab – Plemenné klisny
Otto Dlabola
U příležitosti XII. Přehlídky čistokrevných arabských koní Shagya-arab, která se konala v Kladrubech nad Labem byl letos vydán II. svazek Plemenné knihy Shagya-arabů. Kniha je stejně jako I. svazek vytištěna na kvalitním křídovém papíře a vázáná v imitaci kožné vazby se slepotiskem a zlatou ražbou. Rovněž vyšlo vydání obsahující oba dva svazky.
 • Vydal: Photopress, s.r.o
 • Rok vydání: 2004
 • Místo vydání: Praha
 • 1. vydání, náklad 500 ks
 • Cena: 750,- Kč
 • ISBN: 80-239-3366-3
Plemenná kniha starokladrubských koní
 
Další vydání PK starokladrubských koní, navazující po deseti letech na předchozí vydání z roku 1989. Součástí této chovatelsky ale i reprezentačně cenné publikace jsou volné listy graficky znázorňující Linie hřebců a Rodiny klisen. Fotografie v knize pořídil tehdejší ředitel hřebčína Norbert Záliš, odborný text je dílem Zdeny Dykové.
 • Vydal: Národní hřebčín v Kladrubech n. Labem
 • Rok vydání: 2000
 • Místo vydání: Kladruby n. L.
 • Cena: 400,- Kč
 • ISBN: 80-238-6327-4
Popis exteriéru koní
Marko Halo, Emil Kovalčík
Metodický materiál k popisu exteriéru koní, který má sjednotit názvosloví při popisu jednotlivých plemen koní. Určený všem, kteří koně popisují, chovají, ale i obdivují. Text doplňují grafické kresby. Součástí materiálu je seznam zkratek a slovensko-česko-anglicko-německý slovník držící se tématu.
 • Vydal: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Rok vydání: 2003
 • Místo vydání: Nitra
 • 1. vyd., náklad 500 ks.
 • ISBN: 80-8069-154-1
Povídání o hipoterapii
kolektiv autorů, PIAFA Vyškov
 
 • Útlá publikace, věnovaná skutečně všem zájemcům o hipoterapii.
 • Základní informace o vhodnosti hipoterapie pro pacienty, přehled o práci fyzioterapeuta s koněm a pacientem, způsob přípravy koně pro práci v hipoterapii, nástin možností využití koně při práci speciálních pedagogů, informace pro rodiče a pacienty o možnostech kontaktu s koňmi.
 • Doplněna velkým množstvím ilustračních fotografií, náčrtků, schémat i např. ročním rozpočtem hiporehabilitačního střediska je tato publikace jednou z mála takto konkrétně zaměřených a doporučujeme ji všem, kdo se o hipoterapii chtějí dozvědět ta opravdu základní nutná data.
 • Vydal: sdružení pro pomoc zdravotně postiženým PIAFA
 • Rok vydání: 1996
 • Místo vydání: Vyškov
 • vydání I., stran 40
Povídání o westernovém ježdění
Silvie Lečíková
 
 • 70ti stránková publikace vlastnoručně sepsaná, ilustrovaná, kopírovaná a následně distribuovaná autorkou osobně je podle jejích slov "..pokus dát dohromady alespoň nástin toho, čemu se ve světě říká Western Riding.."
 • Najdete zde nejen základní informace (co je to, disciplíny, sedlo a sedlání, uždění, otěže, přilnutí, chody, pohyby do stran..), ale i drobnosti, které vám nepřijdou až tak důležité, ale měli byste je znát (psychologie, oblečení, výběr koně..). Vše je navíc bohatě doplněno ilustračními kresbami.
 • Podle nás jde o pokus velmi zdařilý, škoda jeho samizdatové podoby a tudíž nemožnosti jej ještě dnes (vyjma černých výtisků, které si snaživí obchodníci kopírují sami) prakticky sehnat.
 • Vydal: Silvie Lečíková vlastním nákladem
Poznejme svého koně
Marie-Luise von der Sode
 
 • 50 otázek a odpovědí týkajících se zacházaní s koněm - např: Nechá se váš kůň rád čistit? Má váš kůň výraz typický pro své pohlaví? Má váš kůň zdravá kopyta? Znáte minulost svého koně? Znáte pohybové kvality svého koně? a další.
 • Jde spíše o knížku populární, nenajdete v ní vyčerpávající informace týkající se dané otázky, ale některé postřehy i tak stojí za povšimnutí.
 • Překlad: Kateřina Brůnová
 • Vydal: nakladatelství Granit s.r.o.
 • Původní vydavatel: německý originál "Kenne ich mein Pferd?", 1992, nakl. Franckh-Kosmos ve Stuttgartu
 • 1. vydání
 • ISBN: 80-85805-41-3
Praktická příručka jezdectví
Debby Slyová
 
 • s výjimkou nepřesného užívání výrazů (uzda - uzdečka apod.) a zaměření na podmínky, platné v Anglii, velmi slušná kniha
 • zahrnuje od ošetřování koní přes základní jezdecký výcvik až po náročnější sportovní ježdění
 • dobře objasněné principy komunikace s koněm, pobídek atd.
 • Překlad: Magdaléna Pechová
 • Vydal: nakladatelství Václav Svojtka & Co.
 • Původní vydavatel: anglický originál "The Practical Rider's Handbook" Aness Publishing Ltd., 1997
 • Rok vydání: 1998
 • Místo vydání: Praha
 • České vydání první
 • Cena: 450,- Kč
 • ISBN: 80-7237-016-2
Průvodce ježděním. Středisko pro handicapované jezdce
Joan Bicknell, Helen Henn, June Webb
Publikace, jak je psáno, je určena pro vnitřní potřeby České hiporehabilitační společnosti. Seznamuje s onemocněními, se kterými se lze v hiporehabilitaci setkat. Vždy stručně vysvětlí každé postižení a vyčte pokyny pro hiporehabilitační pomocníky. Vhodné pro všechny, kteří se zabývají péčí o postižené jezdce.
 • Překlad: J. Kulichová
 • Vydal: Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým "Piafa" Vyškov
 • Místo vydání: Vyškov
První kroky pod sedlem. Výcvik mladého koně
Nathalie Penquitt
Nathalie Penquitt využila příležitosti, kdy se k ní dostal mladý kůň Djaszlo. Na požádání fotografií i textem zdokumentovala jeho výcvik. Nenásilnou formou koně postupně seznamuje se vším novým na ruce, na lonži i pod sedlem. Klíčovým slovem je důvěra. Text nabízí postupy a praktické typy, jak s koněm pracovat k obrazu našemu a přitom jej nezlomit, ale naopak podnítit v něm chuť pracovat s námi. Rozhodně stojí za přečtení a za zamyšlení.
 • Překlad: Renata Malá
 • Vydal: Brázda
 • Rok vydání: 2003
 • Místo vydání: Praha
 • 1. vyd., 126 s.
 • ISBN: 80-209-0316-X
Přehlídky a soutěže koní
Carolyn Hendersonová
Kniha, určená spíše mladším začátečníkům v chovu koní, vysvětluje, co vše je třeba k úspěšné účasti na výstavě.
 • Překlad: Helena Kholová
 • Vydal: Cesty
 • Rok vydání: 1999
 • Místo vydání: Praha
 • vydání první, vázaná A5, 48 stran
 • Cena: 99 Kč
 • ISBN: 80-7181-328-1
Příběhy ve světle a protisvětle
Norbert Záliš
Další z fotografických počinů tohoto protagonisty barokního ježdění. Fotografie z let 1997 - 2002 jako vždy zachycují nejen okamžiky ze života hřebčína, ale i atmosféru, tak těžko fotoaparátem zachytitelnou. Nelze popsat - co zachytí čočky objektivů, ve zkratce pero nezvládne. Potěší každého milovníka kladrubského chovu. Doplněno českými a německými texty a seznamem zaměstnanců obou hřebčínů.
 • Vydal: NH Kladruby nad Labem st.p. a Pražská edice
 • Rok vydání: 2002
 • Cena: 700,- Kč
 • ISBN: 80-86239-02-0
Přibližování dříví koňmi a jinými způsoby
Rudolf Žaba
Útlá příručka formátu A6 pro lesní dělníky, obsahující přehled všech u nás používaných způsobů přibližování dříví - včetně přibližování koňmi. Ruční spouštění kmenového dříví, smyky a skluzy, sáňkování a jiné způsoby (plavení, drátový smyk, kolejové svážnice, vzdušná doprava apod.). Popsána je organizace, technologie a bezpečnost práce i používané prostředky a nářadí. Vhodné k rozšíření vědomostí kočí, pracujících s koňmi v lese.
 • Ilustrace/foto: P. Pospíšil, M. Rada
 • Vydal: Státní zemědělské nakladatelství
 • Rok vydání: 1963
 • Místo vydání: Praha
 • 4000 výtisků, vydání první, 137 stran, 76 il.
 • Cena: 3,50 Kčs
Samostatně v sedle
Meier Reinhard
Kniha je určena především jezdcům, kteří mají vlastního koně nebo pravidelně jezdí na jednom koni. Věnuje se cíli a skladbě tréninku drezurnímu i skokovému. Je pojednána jako učebnice, vyžaduje od čtenáře (jezdce), aby si kladl jasné cíle a metodicky se k nim dopracoval. Dočtete se v ní také o výběru koně pro základní jezdecké discipliny, o stavbě tréninkové hodiny, o problémech při výcviku, jejich příčinách a řešení. Autor je trenérem Německé jezdecké federace a úspěšný jezdec v drezurních a parkúrových soutěžích až do st. T. Kniha je vhodná pro všechny, kteří se chtějí v ježdění aktivně zdokonalit.
 • Překlad: ing. František Lomský
 • Vydal: Brázda
 • Původní vydavatel: Franckh-Kosmos Verlags GmbH&Co., Stuttgart, 1996
 • Rok vydání: 2001
 • Místo vydání: Praha
 • české vydání první, 208 stran
 • Cena: cca 420 Kč
 • ISBN: 80-209-0300-3
Seznam hřebců s oprávněním k plemenitbě v ČR
 
 
 • každoročně vydávaný seznam je nepostradatelnou pomůckou každého chovatele a zajímavým zdrojem informací pro opravdového zájemce o obor
 • seznam a ceny inseminačních dávek zmraz. spermatu, seznam hřebců s prověřenou sportovní výkonností, linie hřebců a velice užitečné abecední seznamy plemeníků a připouštěcích stanic na konci publikace, kontakty, telefony na majitele hřebců
 • lze objednat na ASCHK nebo u jejího nejbližšího člena - svazu chovatelů
 • Vydal: Národní hřebčín Kladruby nad Labem a Ústřední evidence chovu koní Slatiňany
 • Místo vydání: Písek
 • Cena: 50,- Kč
Síla a krása
Humpál Jaroslav, Dušek Jaromír
 Fotografická publikace na téma kůň a jeho uplatnění v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Jaroslav Humpál zachytil koně v dílech českých sochařů, hříbata na pastvinách, zástupce různých plemen při předvádění, výcvik koní, jezdecké přehlídky, koně při práci, v cirkuse, na dostizích i průběh Velké pardubické steeplechase. Závěrem je uvedeno několik snímků ze slatiňanského hipologického muzea. Známý český hipolog J. Dušek napsal stručný doprovodný text, který je přeložen i do němčiny a angličtiny.
 • Vydal: Státní zemědělské nakladatelství, sbírka Živočišná výroba
 • Rok vydání: 1970
 • Místo vydání: Praha
 • 265 stran, 16 000 výtisků
Skokové ježdění
Anthony Paalman
 
 • knižní počin roku 1998
 • dnes již klasická kniha o výcviku skokového jezdce i koně
 • výborná pomůcka nejen pro ty, kdo se chtějí věnovat skokovému sportu
 • popisuje podrobně výcvik skokového koně již od mladého věku a jezdce od prvních jednoduchých úloh až po vysoké skákání
 • Vydal: Brázda
 • Rok vydání: 1998
 • Cena: 395,- Kč
Sláva pro dva
Boris Vasiljevič Dědjuchin
Další dostihový počin nakladatelství Olympia. Anilin, kdo by z lidí zajímajících se o dostihy, neznal toto jméno. Kniha vypráví příběh tohoto fenomenálního plnokrevníka ruského chovu, který byl od samotného dne narození považován za mrzáčka, dokud jej nespatřil prohánět se ve výběhu jeho pozdější trenér a jezdec Nikolaj Nasibov. Syn Elementa a Analogičné dobyl nejen Sovětský Svaz, ale i Evropu a Ameriku. Startoval i u nás ve Velké Chuchli, a řada jeho potomků soutěžila v našich dostizích s našimi jezdci.
 • Překlad: Zdeněk Chmel
 • Vydal: Olympia
 • Původní vydavatel: Sovremennik, Moskva 1984
 • Rok vydání: 1986
 • Místo vydání: Praha
 • 1. vyd., nákl. 25 000 výtisků
 • Cena: 13,- Kčs
Slavní koně
Zdeněk Mahler
 
 • Bohatě ilustrovaná kniha, se kterou můžete příjemně strávit (nejen a nejeden) podzimní večer.
 • V knížce se dočtete např. o koni Alexandra Velikého - Bukephalovi, o Napoleonových koních, o klisně Kincsem a "jejím" kocourovi, o Phar Lapovi, o Latě Brandisové a Normě, o Halle a jezdci Winklerovi i o Korokovi a Václavu Chaloupkovi.
 • Václav Chaloupka knihu opatřil předmluvou, Pavel Jehlička ilustracemi.
 • Vydal: Nakladatelství Orbis pictus
 • Rok vydání: 1992
 • první vydání, náklad neuveden
 • ISBN: 80-85240-02-5
Soustřeďování dříví koňmi
Jaroslav Radvan
Brožovaná metodická příručka se vztahuje především k samotné technologii soustřeďování. Od přípravy pracoviště přes vlastnosti pracovníků, výběr a podkování pracovních koní, technické vybavení (vč. pomocného nářadí a pomůcek), po samotný pracovní postup (ovládání koní, velikost nákladu, upevnění úvazku, sestavení nákladu na lince, uložení dříví na skládce..). Soustřeďování prostým vlekem, pomocí přibližovacích prostředků, rovnaného dříví, kombinované soustřeďování. Zajímavé jsou tabulky z pravidel BOZP, ilustrace jsou velmi názorné a text velmi dobře obohacují.
 • Ilustrace/foto: Petr Novák
 • Vydal: Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR
 • Rok vydání: 1995
 • Místo vydání: Praha
 • 1000 výtisků, první vydání, 50 stran, 44 il., tab.
 • ISBN: 80-7105-104-7
Speciální zootechnika
kolektiv pod vedením akademika Karla Koubka
 
 • Schváleno jako učebnice pro vysoké školy zemědělské - Díl druhý Chov koní.
 • Z obsahu: Plemena domácího koně, posuzování zevnějšku koně, o chovu mulů, mezků a zebroidů, chody koně, základy podkovářství a veterinární onychologie, plemenitba, rozmnožování, poruchy plodnosti, nemoci matek a sajících hříbat, vývin a výchova koně, výcvik a použití koně k práci ve voze a pod sedlem, zkoušky výkonnosti, anatomie a fysiologie trávicího ústrojí koně, krmení koní, pastva, hygiena koně, zařízení koníren, transporty koní, nemoci koní, první pomoc při úrazech, licentování plemenných hřebců, fotografování koní.
 • Vydal: Státní zemědělské nakladatelství
 • Rok vydání: 1957
 • Místo vydání: Praha
 • 7000 výtisků, druhé přepracované a doplněné vydání
Sport královen
Dick Francis
Autobiografická kniha, ve které Dick Francis popisuje svou cestu ke koním a svůj život s koňmi, vydává oficiální životopis Lestera Pigotta a vypráví mnoho příběhů, které se staly základem jeho detektivek. Dnes již klasická kniha, kterou odborně lektorovali Václav Chaloupka a Jiří Plaček.
 • Překlad: Jaroslava Moserová-Davidová
 • Vydal: Olympia
 • Rok vydání: 1989
 • Místo vydání: Praha
 • 1. vydání, nákl. 70 000 výtisků
 • Cena: 27,- Kčs
Sportovní kalendář 2000
 
 
 • publikace každoročné vydávaná ČJF
 • zahrnuje přehled závodů v disciplínách zastřešovaných ČJF - drezúra, skoky, všestrannost, voltiž a spřežení
 • uvedeny rovněž mezinárodní závody pořádané na území ČR
 • obsahuje zároveň podmínky pro účast na MČR v jednotlivých disciplínách
 • Vydal: ČJF
 • Rok vydání: 2000
 • Místo vydání: Praha
Spřežení pro každého
Gotthardová Lenka a kol.
Knížka je určena začátečníkům, mírně pokročilým a rekreačním jezdcům spřežení, ale bude užitečná všem jeho příznivcům. Obsahuje základní informace o postrojování koní, o jízdě se spřežením, o soutěžích a o současných českých jezdcích spřežení. Věnuje se také podmínkám pro získání jezdecké licence jezdce spřežení a otázkám pro ZZVJS. Objednávky na adrese ing. Lenka Gotthardová, Bezdědice 53, 267 24 Hostomice pod Brdy
 • Ilustrace/foto: kresby ak. mal. Jan Jüngling, foto Lenka Gotthardová
 • Vydal: Lenka Gotthardová
 • Rok vydání: 2001
 • Místo vydání: Praha
 • ISBN: 80-238-7004-1
Stav, problémy a výhled šlechtění genetického zdroje "starokladrubský kůň"
Václav Jakubec, Josef Volenec
Sborník se uceleně věnuje šlechtění a chovu plemene starokladrubský kůň. Uzavírají tabulky týkající se tématu. Cílem publikace je monitoring a analýza šlechtitelských opatření a jejich dopad na upřesnění a inovaci šlechtitelského programu genové rezervy starokladrubského koně. Sborník svým obsahem zaujme nejen chovatele tohoto plemene, zajímavé informace přinese i příznivcům.
 • Vydal: Ministerstvo zemědělství ČR, NH Kladruby n. L.
 • Rok vydání: říjen 2003
 • Místo vydání: Kladruby n. L.
Studie stavby těla jezdeckého koně
Lechner Antonín MVDr.
 
 • "Měření koně, zkouška výkonnosti, přehled vědeckých názorů o zevnějšku koně, jejich kritický posudek a výsledek vlastního studia. Napsal zvěrolékař št. kapitán vet. v. v. M.V.Dr. Antonín Lechner"
 • Vzácná to kniha vybraným jazykem vědeckým popisuje kterak koně měřiti, jaké přístroje a metody k tomu používati a kterak posuzovati měřené proporce. 24 učiněných závěrů vyúsťuje v hlavní dva resultáty - jaká stavba těla jezdeckého koně je výhodná pro všestranný výkon a jaká pro konkrétní chody. Na závěr jsou uvedeny zevrubné tabulky s konkrétními výsledky měření koní. 50 původních vyobrazení a fotografií.
 • Vydal: Zemědělské knihkupectví A. Neubert
 • Rok vydání: 1931
 • Místo vydání: Praha
Svět koně
Jaroslav Vogeltanz
Další z fotografických publikací z dílny Jaroslava Vogeltanze skládající hold nejkrásnějšímu ze zvířat - koni. Černobílé fotografie portrétují koně při práci, odpočinku, na pastvinách, ve sportu. Tato útlá ublikace se nemůže rovnat barevným a rozmanitým maxi-monografiím Tomáše Míčka, přesto v sobě ale má cosi, co Míček tak trochu postrádá: je ryze česká.
 • Vydal: Nakladatelství Public a nakl. Formát,
 • Rok vydání: 1993
 • Místo vydání: Plzeň a Starý Plzenec
 • 1. vyd.
 • Cena: 120 Kč
 • ISBN: 80-900372-7-5 (Public Plzeň), 80-901453-1-0 (Formát, Starý Plzenec)
Taxis a ti druzí (Velká pardubická steeplechase)
Vladimír David
 
 • Vladimír David sestavil tuto poutavou knihu z vyprávění několika osobností spojených s Velkou pardubickou; čtenáře provází velký fanoušek Velké pardubické herec Rudolf Deyl starší, jezdci Václav Chaloupka, Pavel Liebich, Eva Palyzová a Kamil Kuchovský, trenér Václav Čermák, startér dostihu Jiří Šindler a historik Velké Miloš Svoboda (mj. i autor zde uvedené knihy
Učební testy pro školení a zkoušky cvičitelů jezdectví
Vencour Ivan
Tyto texty jsou určeny k zopakování, osvěžení znalostí a připomenutí některých témat potřebných ke zdárnému složení zkoušek pro získání licence cvičitele. Obsahují rovněž pravidla, osnovy a otázky pro školení cvičitelů, směrnice a časový program zkoušek cvičitelů, seznam doporučené literatury. Na závěr publikace jsou uvedeny obrázkové přílohy.
 • Ilustrace/foto: Gerhard Kapitzke
 • Vydal: Česká jezdecká federace
 • Rok vydání: 1997
 • Místo vydání: Praha
 • 87 stran
 • ISBN: neuvedeno
Učebnice jezdectví 2. díl - vzdělávání pro pokročilé
 
Překlad originální učebnice Německého jezdeckého svazu, doporučeno MZe ČR jako učebni text pro resortní školy. Text je rozdělen do tří kapitol - Drezúra, Skoky a Směrnice pro výcvik ve všestrannosti. "Drezúra" se věnuje historii jezdeckého umění, posléze pojednává o vzdělání jezdce a výcviku koně od školních cviků až po cviky vysoké školy a práci s koněm bez jezdce, zmiňuje se i o dalším výcviku zvláště nadaných koní. "Skoky" obsahují pokyny k výcviku jezdce pro vyšší stupně obtížnosti (sed), předpoklady k výcviku skokového koně, popis postroje, základy stavby překážek a parkuru stupně S a T; další část je věnována výcviku a skokové technice, přípravě na závody a mezi závody, aj. Poslední kapitola s tématem všestrannosti se věnuje přípravě koně i jezdce na soutěže všestrannosti.
 • Překlad: Alexander Fráter, Zora Fráterová
 • Vydal: Česká jezdecká federace
 • Původní vydavatel: Deutsche Reiterliche Vereinigung
 • Rok vydání: 2000
 • Místo vydání: Praha
 • první vydání, 76 stran
 • Cena: 120 Kč
 • ISBN: 80-238-4953-0
Učebnice jezdectví a vozatajství 1. díl - základní výcvik jezdce a koně
 
 
 • Překlad německého originálu, který se doma dočkal 26 vydání a který je základní kuchařkou pro úplné začátečníky. Věnuje se všem oblastem od etických zásad přítele koní přes práci na jízdárně a výstroj až např. po takové detaily, jakými jsou nasedání, sed či pomůcky a zvláštnosti v jejich používání.
 • Z obsahu: vlastnosti koně - učitel - místo výcviku - výstroj - příprava k ježdění - sed a výcvik sedu, chyby - pomůcky - cit jezdce - uvolňovací práce - základní cviky v drezúrním ježdění, skokovém výcviku, v terénu - dálkové a honební jízdy - základní výcvik koně - ježdění drezurních, skokových a terénních zkoušek
 • Kniha je systematickou učebnicí, doporučenou Ministerstvem zemědělství jako učební text pro zemědělské školy a je doplněna množstvím nákresů a vysvětlivek. Snad jen to na obálce zmiňované vozatajství v ní viditelně chybí - snad bude ve druhém díle.
 • Překlad: České ústředí výuky, posuzování a výcviku jezdectví, o.s.
 • Vydal: SAGA Praha Západ
 • Rok vydání: 1998
 • první vydání, 196 stran
 • Cena: 149,- Kč
 • ISBN: 80-86133-17-6
Veličenstvo kůň
Benický Karol, Mahler Zdeněk ml.
Fotografická publikace Karola Benického s doprovodným textem Zdeňka Mahlera ml. nepatří mezi ty knihy, které bychom chtěli doporučit do knihovny milovníka koni a zejména milovníka kvalitních fotografií. Publikace nevyniká ani typografickým zpracováním ani texty. Věnuje se převážně pracovnímu využití koně.
 • Vydal: Art Benický
 • Rok vydání: 2000
 • Místo vydání: Praha
 • první vydání
 • Cena: cca 550 Kč
 • ISBN: ISBN 80-902835-0-0
Velká Chuchle dostihová, aneb průřez historií hlavního českého závodiště.
Jiří Zlámaný
Jednotlivé kapitoly popisují určitá léta a osudová období chuchelského závodiště ve čtivé, přesto poučné a informativní formě. Přečtete si o okamžicích slávy, těžkých období válečném a poválečném, a také si připomeneme katastrofu pro závodiště zatím nejhorší - loňskou povodeň. Publikace nabízí fotografie, novinové články a vzpomínky z dob dávno minulých i nedávných a díky vyprávění pamětníků a shrnutí výsledků hlavních dostihů skutečně pokrývá osudy místa, ale i koní a lidí s ním spojených.
 • Vydal: Secret Partnership, a.s.
 • Rok vydání: 2003
 • Místo vydání: Pardubice
 • 1. vyd.
 • Cena: 300,- Kč
 • ISBN: 80-902694-3-5
Veľká kniha o koňoch
Elwyn Hartley Edwards
 
 • 1. vydání:
 • Z obsahu: Základní charakteristika koně (původ, domestikace, exteriér, chody, odznaky a barva, smysly, chování a komunikace) - Plemena - Vy a váš kůň (od koupě přes ustájení, ošetřování, až po porod a vývoj hříběte) - Kůň a člověk (práce, sporty, hry a také krátké kapitolky o dámském sedle a o zákonech týkajících se koní).
 • Vzhledem k tematickému rozsahu nejsou kapitoly zpracované příliš podrobně. Knížka má obvyklou grafickou úpravu nakladatelství DK, ale proti české verzi knihy se nám zdá poněkud upravená (k horšímu).
 • Pokud se chcete o výše uvedených tématech kapitol dozvědět víc, doporučujeme raději Obrazovou encyklopedii koní nebo knihu Já kůň od stejneho vydavatelství.
 • 2. vydanie:
 • 240 stranová kniha v štyroch veľkých častiach ozrejmuje rozdiely medzi jednotlivými plemenami. Na vyše 400 farebných fotografiách predstavuje vynikajúcich zástupcov jednotlivých plemien a súčasne približuje ich život, základné znaky, výkony sfarbenie a celkovú stavbu. Kniha okrem toho obsahuje hodnotné informácie o jednotlivých jazdeckých disciplínách a o všetkých stránkach starostlivosti o koňa.
 • Překlad: Slovenský překlad: Jarmila Hrabinová
 • Vydal: nakladatelství Gemini s.r.o. (1.vyd.), Media klub spol. s.r.o. (2.vyd.)
 • Rok vydání: 1992 (1.vyd.), 1997 (2.vyd.)
 • Místo vydání: Bratislava
 • ISBN: 80-85265-34-4 (1vyd.), 80-88772-06-0 (2.vyd.)
Virtuální ježdění: jízda na koni bez koně
André Slavkov, Lenka Gotthardová
 
 • Útlá příručka, jejímž záměrem je hlavně podpora stejnojmenného kurzu, pořádaného André Slavkovem po celé republice pod heslem "kterak na koni bez koně jezditi" :o)
 • Velmi pěkně zpracovaná, určená však opravdu jen zájemcům o tento netradiční způsob výcviku jezdce. Kromě popisu práce našeho těla v jednotlivých chodech či při skákání a příkladu virtuální výcvikové hodiny obsahuje i 5 z 12ti Andrého originálních dynamogramů, dvojrozměrných obrazců, graficky znázorňujících trojrozměrný pohyb jezdcova těla v různých chodech a při různých cvicích na koni.
 • Aby si zájemci o virtuální ježdění mohli některé informace průběžně opakovat, připravil André Slavkov v průběhu léta i 56-timinutovou videokazetu o virtuálním ježdění. Názorně jsou zde probrány základy ježdění a to ve všech třech chodech, cvalem počínaje, neboť je nám z hlediska možností vysvětlení tento pohyb nejbližší. Další chody včetně jejich korekcí jsou na kazetě probrány tak, abychom se dostali k jejich samým základům a pochopili co a proč v jednotlivých chodech děláme se svým tělem, váhou a končetinami.
 • Rok vydání: 1999
 • Cena: 60,- Kč
Vlastní kůň
Lenka Gotthardová
 
 • kniha určená především pro nové majitele koní, začínající jezdce i chovatele
 • zahrnuje otázky výběru vhodného koně, vlastní koupě koně a následně i péče o něj
 • výborné jsou praktické příklady cen koní, cen výstroje, výpočet ročních nákladů na koně, rozepsání krmných dávek pro koně různého věku a při různém stupni zátěže a další
 • neméně podstatné jsou příklady smluv o koupi koně a o ustájení koně
 • pozornost je věnována a důraz je kladen rovněž na chovatelské povinnosti a evidenci v chovu koní, jakož i na doklady potřebné při převozu koní ať v rámci republiky nebo do zahraničí a také doklady nutné pro účast v závodech (licence jezdce, licence koně atd.)
 • zahrnuje i základní cviky na jízdárně či otázky pro zkoušky základního výcviku jezdce
 • Vydal: Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
 • Rok vydání: 1997, doplněné a rozšířené vydání prosinec 1999
 • Místo vydání: Praha
 • Cena: 75,- Kč
Vše o koních. Praktická příručka, průvodce péčí o koně a poníky.
Judith Draperová
I tato brožovaná kniha, tak jako mnoho příruček a encyklopedií anglických autorů, čtenáře nejprve seznámí s plemeny koní a ponyů. Každé plemeno je stručně charakterizováno, vyfoceno v předváděcím postoji a v situaci pro ně nejtypičtější, a doplněno zajímavostmi. V další části knihy oceníte kapitolu o jedovatých rostlinách, stromech a keřích, avšak ostatní obsah, stručně a jasně vysvětlující péči o pastviny, výběh, vodu, krmení, koně ustájené a pastevně chované, není nijak neobvyklý. V porovnání s ostatními podobnými knihami však dobře vysvětluje a popisuje kopyto, rovněž kovářské náčiní a onemocnění kopyt nebývají obvyklou součástí. Souhrnně lze knihu pro přijatelnou cenu a některé méně obvyklé kapitoly ohodnotit kladně. Křídový papír, barevné fotografie.
 • Překlad: Magdalena Pechová
 • Vydal: Svojtka & Co., (distribuce)
 • Rok vydání: 2003
 • Místo vydání: Praha
 • 1. vyd., 299 s.
 • Cena: 149 Kč
 • ISBN: 80-7237-969-0
Westernové ježdění
Silvie Lečíková
První kniha na toto téma a v takovém rozsahu od české autorky, která vyčerpávajícím a velmi čtivým způsobem popisuje jeden z nejpopulárnějších jezdeckých stylů a je určena zkušeným i začínajícím jezdcům, kterým na základě poznatků špičkových trenérů poskytne nejucelenější informace o westernovém ježdění. Od základních bodů jako je výběr koně či výstroje a oblečení jezdců, přes např. rovnováhu koně až po detailní popisy jezdeckého výcviku westernového koně od nejútlejšího věku až po náročné prvky. I při odbornosti textu se jedná o čtivý text, bohatě ilustrovaný perokresbami a barevnými fotografiemi. Své místo má tato publikace rozhodně v knihovně každého vyznavače westernového ježdění.
Lektorovali: ing. Klára Šálková, doc. ing. Jaromír Dušek, DrSc.
Vydáno ve spolupráci s EQUICHANNEL.cz
 • Ilustrace/foto: Silvie Lečíková, fotografie Silvie Lečíková a Jiří Zach
 • Vydal: Montanex, a.s. (objednávky)
 • Rok vydání: 2003
 • Místo vydání: Ostrava
 • 1. vydání, náklad 1200 ks, A5, 166 stran
 • Cena: 245 Kč / 339 sk
 • ISBN: 80-7225-102-3
Zajímavosti o koních
Dušek Jaromír
Jaromír Dušek předkládá čtenářům v této útlé knížce různé kulturně-historické zajímavosti z chovu koní. Z obsahu: fríský kůň, o slavných koních, Bucefalos, Horymírův skok, o španělské jezdecké škole ve Vídni, zápasy koní se psy, rytířské turnaje, corrida, jezdecké sochy. Na závěr autor uvedl i jakýsi minisnář věnovaný - jak jinak - snům o koních. Zajímavý text doprovází několik reprodukcí dobových rytin a maleb.
 • Vydal: Edit s.r.o., Praha
 • Rok vydání: neuveden
 • ISBN: neuvedeno
Základní cviky na jízdárně
Lenka Gotthardová
 
 • útlá knížka vysvětlující provádění základních cviků při jízdárenské hodině
 • publikace pokrývá činnosti od přípravy koně před ježděním, nasedlání, přes příklad jízdárenské hodiny až po odchod z jízdárny a péči o koně po ježdění
 • ke každému cviku je uvedena vysvětlující ilustrace
 • stručná kapitola je věnována jízdě v terénu
 • tato publikace je obsažena v novější knize
 • Vydal: Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
 • Rok vydání: 1994
Základní kurz westernového ježdění
Peter Kreinberg
Srozumitelnou formou, názornými kresbami, vysvětlujícími tabulkami a typy a dobrými fotografiemi vás tato kniha provede základními cviky, a to krok po kroku, k dobrému vedení koně a priori ve westernovém ježdění, z nichž mnohé se dají bez problému aplikovat i na ježdění klasické. Doporučuji každému, kdo přemýšlí nejen proč, ale i jak. Vhodně se doplňuje s knihou Silvie Lečíkové se stejným názvem, již vydal Montanex.
 • Překlad: Zora Fráterová
 • Vydal: Brázda
 • Rok vydání: 2003
 • Místo vydání: Praha
 • 1. vyd., 135 s.
 • Cena: 280,- Kč
 • ISBN: 80-209-0312-7
Základy športového jazdenia na koni
Popluhár Ladislav a kolektiv
Kniha se věnuje nejen základům sportovního ježdění, ale také původu a vývoji koní, základní anatomii a fyziologii koní, jeho pohybu, exteriéru, chorobám, ošetřování kopyt a podkování, výběru koní pro jednotlivé sporty, výstroji koně i jezdce, základnímu výcviku jezdce, ale hlavně výcviku koní, dále také dostihům, jezdeckým hrám a voltiži. Kniha není rozhodně určena začátečníkům - nevěnuje se výcviku jezdce, ale hlavně přípravě koně pro sportovní účely. Obsahuje mnoho ilustračních nákresů a fotografií.
 • Vydal: Príroda
 • Rok vydání: 1981
 • Místo vydání: Bratislava
 • 6000 ks / druhé, přepracované vydání
 • ISBN: neuveden
Zkrocený vládce stepi
Luděk J. Dobroruka, Helena Kholová
 
 • Z historie vývoje koně, o jeho úloze v lidských dějinách, o vztahu člověka a koně. Využití koně (boj, hry, zemědělství, sport). Zajímavá kapitola o zvláštních schopnostech koní.
 • Fotografie, náčrtky, mapky, rejstřík.
 • Vydal: nakladatelství a vydavatelství Panorama
 • Rok vydání: 1992
 • ISBN: 80-7038-229-5
Zpráva z Kentucky
Michal Horáček.
Michal Horáček popisuje svou cestu po amerických závodištích a přibližuje turfové dění i pozadí největších amerických dostihů. Rozhodně čtivé a zároveň poučné. Dnes již takřka nezískatelná publikace.
 • Vydal: Turf Klub SSM
 • Rok vydání: 1984
 • Místo vydání: Praha
 • 1. vyd.
Zvířata celého světa 2 - koně, osli a zebry
Volf Jiří
 
 • Útlá knížka pojednává o vývoji koní, o tělesné stavbě, rozmnožování a vývoji, o biologii, etologii a sociologii, věnuje se vztahu člověka a koně i ochraně divokých koní.
 • Zajímavé postřehy zejména z etologie, také kapitolka věnovaná vyhynutým a ohroženým druhům koní.
 • Vydal: Státní zemědělské nakladatelství
 • Rok vydání: 1977
 • Místo vydání: Praha
 • První vydání, náklad 60 000 výtisků
Šampaňské s příchutí pelyňku
Pavel Kovář
Oficiální publikace k 110. Velké pardubické České pojišťovny. Formou povídek a literárních reportáží zpracované příběhy slavných a známých lidí, jezdců a koní z dějin jednoho z nejslavnějších dostihů světa. Průřez historií Velké pardubické steeplechase od doby Octaviána Kinského, Laty Brandisové až po současnost. Kniha obsahuje celou řadu archivních fotografií.
 • Ilustrace/foto: 16 stran barevná obrazová příloha
 • Rok vydání: 2000
 • Místo vydání: Pardubice
 • Cena: 280,- Kč
Škola jezdectví
Monika van Tettenbornová
 
 • kniha určená hlavně začínajícím dětem ve věku kolem cca 12-ti let, pro její kvalitní zpracování ji však lze bez obav doporučit i starším začínajícím jezdcům
 • dobře je popsáno vnímání koně a "koňský" pohled na svět i komunikace mezi koňmi
 • rozumný poměr mezi množstvím fotografií a textu, kvalitní tisk, velmi dobré fotografie, vynikající ilustrace a nákresy
 • výborně vysvětlené pomůcky a pobídky s řadou dobře srozumitelných schematických nákresů
 • dobře popsané cviky na jízdárně, které končí až obratem kolem zádě a skákáním
 • v pravidlech, jezdeckých odznacích apod. je vidět vliv německé oblasti, v našich končinách jsou mnohé z těchto věcí jinak, pro upřesnění je obsažen i seznam odznaků ČJF
 • patrně jedna z nejlepších knih pro začátečníky